ისტორია
ქალთა ორგანიზაცია
"ახალი მემარჯვენეები"-ს ქალთა ორგანიზაცია ფაქტიურად პარტიის შექმნისთანავე- 2001 წლის 15 ივლისს. რამდენიმე წლის განმავლობაში ქალთა ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა ქალბატონი მაია გეგია. ამჟამად ქალთა კლუბის თავმჯდომარეა პარტიის ერთერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია.
ორგანიზაცია თავის რიგებში აერთიანებს 4000-მდე წევრს. მას წარმომადგენლები (კოორდინატორები) ჰყავს საქართველოს ყველა რაიონში. ორგანიზაციის მმართველი ორგანოა გამგეობა.
ორგანიზაციის მიზანია ქალთა აქტიური ჩართვა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ზრუნვა მათ პოლიტიკურ განათლებაზე, აქტიური მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და სხვა სფეროებში მიმდინარე მოვლენებში, ზრუნვა მომავალი თაობის ფიზიკურ და სულიერ გაჯანსაღებაზე და სხვა.
ორგანიზაციას ჩატარებული აქვს საქველმოქმედო აქციები ბავშვთა სახლებისა და სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის, მოხუცთა თავშესაფარში მცხოვრებთათვის. ქალთა კლუბი ეხმარება მსჯავრდებულ ქალებს და არასრულწლოვან პატიმრებს, დაავადებულ ბავშვებს, ინვალიდებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, აფხაზეთიდან დევნილებს, აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახებს და სხვა სოციალურად დაუცველ ფენებს.
ქალთა ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს ისეთი პროექტებიც, როგორიცაა საქართველოს რაიონების ბიბლიოთეკების შევსება-განახლება, უფასო სამედიცინო გამოკვლევები, სხვადასხვა სახის კონკურსები, საჭადრაკო ტურნირები და სხვა.
ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მონაწილეობს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ სემინარებსა და კონფერენციებში.
ორგანიზაციის გამგეობის წევრები იკრიბებინ 6 თვეში ერთხელ მაინც, სადაც ხდება გაწეული საქმიანობის შეჯამება და სამომავლო გეგმების დასახვა.
2005 წლის იანვრიდან ქალთა ორგანიზაციამ ნაწილობრივ შეცვალა თავისი მუშაობის მიმართულებები და წარმოადგინა მოქმედების ახალი გეგმა. ქალთა ორგანიზაცია საქველმოქმედო ტიპის ღონისძიებების ნაცვლად უფრო მეტად აქცენტს აიღებს ქალთა მომზადებაზე პოლიტიკაში მოსასვლელად, პოლიტიკურ პროცესებში მათი აქტიური მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

ქალთა ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიზნები:
- ქვეყნის ელექტორატში პარტიის მხარდამჭერთა რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა
- პარტიის წევრი ქალების საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აქტივობის ამაღლება
- ქალთა თვითრეალიზაცია, პარტიის წევრი ქალების მომზადება ყველა დონის არჩევითი ორგანოების საქმიანობაში
მონაწილეობის მისაღებად 
ამ მიზნების მისაღწევად ქალთა ორგანიზაცია ასახავს შემდეგ ამოცანებს:
ქალთა ორგანიზაციის სტრუქტურული განმტკიცება:

1.ქალთა ორგანიზაციის შიგნით სექციების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა სხვადასხვა პროფილით:
– მცირე ბიზნესში დასაქმებული ქალებისთვის
– სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის
- ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ქალებისთვის
- განათლების სფეროში დასაქმებული ქალებისთვის
- იურისტი ქალებისათვის

2. მშობელთა კონტინგენტთან მუშაობის გააქტიურება
მუშაობის ფორმები:
- რაიონებში მშობელთა კლუბების შექმნა
- თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

3. ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა
მუშაობის ფორმები:
- კონფერენცია-სემინარები
- "მრგვალი მაგიდების" მოწყობა
- თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
- კონკურსები

4. ქალთა მომზადება სხვადასხვა დონის პოლიტიკურ ლიდერებად
მუშაობის ფორმები:
- ქალთა პოლიტიკური კლუბების შექმნა თბილისში, ქუთაისში, გორში
- ტრენინგები
- თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

ქალებს შევთავაზებთ:

- ორ-სამდღიან ლექცია-სემინარებს ( საქართველოს კონსტიტუცია, კანონმდებლობა, ქალთა მოძრაობის ისტორია და გენდერული
თანასწორობის ასპექტები, საარჩევნო კანონმდებლობა, მმართველობის და თვითმმართველობის ფორმები, ლიდერის
თვისებების გამომუშავება, ქალთა უფლებები ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით და ა.შ.).

5. სოციოლოგიური კვლევევბი
მუშაობის ფორმები:
- სათანადოდ მომზადებული კადრების მეშვეობით სოციოლოგიური კვლევების ჩატარება პარტიების რეიტინგის, მოსახლეობაში
არსებული განწყობების და მოთხოვნილებების შესასწავლად.

6. ქველმოქმედება
მუშაობის ფორმები:
- ქალთა რაიონული ორგანიზაციების მეშვეობით ტანსაცმლის, სასკოლო ნივთების და პროდუქტების შეგროვება, ბავშვთა
სახლებისა და მოხუცებულთა თავშესაფარებისათვის.

7. ხელშეწყობა ქალთა პროფესიულ მომზადებასა და გადამზადებაში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება
მუშაობის ფორმები:
- არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით სპეცპროგრამების განხორციელება
2012 წლის 1 მარტს ქალთა ორგანიზაციის საიუბილეო კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენციამ ორგანიზაციის თავმჯდომარედ მანანა ნაჭყებია აირჩია, თანათავმჯდომარეებად – მაია გეგია და ირინა ფრუიძე. ასევე არჩეული იქნა ქალთა ორგანიზაციის გამგეობა და დამტკიცდა განახლებული დებულება.აქტუალური თემა
მანანა ნაჭყებია: საჭიროა ხალხთან უფრო ახლოს ყოფნა და მათი პრობლემების  გამომზეურება, მათი თანადგომა.
მანანა ნაჭყებია: საჭიროა ხალხთან უფრო ახლოს ყოფნა და მათი პრობლემების გამომზეურება, მათი თანადგომა.
- საარჩევნო წელი დაიწყო, მოდის თვითმმართველობის არჩევნები-როგორია გარემო, იქნება თუ არა რაიმე ცვლილება ადგილობრივი თვითმმართველობი საარჩევნო კოდექსში, არის თუ არა შანსი პოლიტიკური სპექტრი სხვა ძალებით შეივსოს?
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს არჩევნებში გამარჯვებამდე "ქართული ოცნება" მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების გულმხურვალე მომხრე იყო, დღეს უკვე ხელისუფლებაში მყოფი პარტია სულაც აღარ ფიქრობს, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეიცვალოს . შექმნილია საკონსტიტუციო კომისია, რომელმაც საქართველოს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს ამზადებს, მათ შორის, საარჩევნო სისტემაში შესატანი ცვლილებებიც იგულისხმება, მაგრამ მე ნაკლებად მაქვს იმედი, რომ ამ ცვლილებებს ხელისუფლება განახორციელებს. ბუნებრივია, მას, ისევე როგორც წინა ხელისუფლებას, არ აწყობს იმ სისტემის გაუქმება, რომელიც საშუალებას აძლევს ამომრჩეველთა ხმების 50 %-ზე ნაკლები მიიღოს, მაგრამ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს. ასე, რომ, ალბათ საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო გარემო არც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შეიცვლება და არც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ხელისუფლება ამ ბერკეტს, რომელიც მას პარლამენტში დამატებით მანდატების მოპოვების საშუალებას აძლევს, არ დათმობს.
შესაბამისად, რაღაც განსაკუთრებულ ცვლილებებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხდევით არ ველოდები. ოცნება ადგილობრივ თვითმმართველობებშიც მოიპოვებს მანდატების უმრავლესობას. დღევანდელი მოცემულობა ასეთია.
[ სრულად ]
ფეისბუქის ფან ბოქსი
« აპრილი 2017 »
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30